icon bag image
0
0
KOST Ak9655b

Tillbaka Hem Stöd Operan Frågor & svar

FRÅGOR & SVAR

Varför samlar Operan in privata donationer?

Vi samlar in pengar för att Kungliga Operan enligt regeringens beslut ska vara den ledande institutionen inom opera och balett, och som nationalscen stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Att bibehålla den höga nivån kräver mer än statliga bidrag, och det är här privata donationer kan vara avgörande.

Har du ytterligare frågor kring donationer är du välkommen att kontakta cecilia.canemyr@operan.se

Vad används donationspengarna till?

Pengarna används till att stödja något av Kungliga Operans tre konstnärliga ben: opera, dans/balett och verksamheten Unga på Operan. Vår ambition är att förädla, och utveckla kulturarvet och konstformerna, ge barn och unga möjlighet att ta del av konst oavsett bakgrund, samt att nå ut till så många som möjligt.

Kan jag testamentera en gåva till Kungliga Operan?

Vi tar tacksamt emot testamenterade donationer. När du ger en gåva till Kungliga Operan bidrar du till att bevara vårt kulturarv. Du kan vara säker på att din gåva blir väl omhändertagen och används enligt testamentets angivelse. Om inget ändamål angivits används gåvan där den allra mest behövs.

Tänk på att ett testamente ska vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat, samt bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena får inte vara släkt med dig, och behöver varken vara omnämnda som mottagare i testamentet eller känna till innehållet – men de behöver förstå att det är ett testamente de bevittnar. Vi rekommenderar dig att vända dig till en jurist när du upprättar ditt testamente.

Testamenten till Kungliga Operan ställs till:
Kungliga Operan AB
Box 160 94
103 22 Stockholm

Visste du att du även kan bidra till någon av våra insamlingar i samband med begravningar?
Detta är möjligt via »Min Gåva«. Just nu kan du välja mellan Instrumentfonden och Tåskofonden.
Har du ytterligare frågor kring detta är du välkommen att kontakta cecilia.canemyr@operan.se

Kan jag som privatperson bidra med en gåva till Kungliga Operan?

Du kan vara med och bidra på olika sätt till Kungliga Operan. Ett sätt är att ge en gåva till någon av våra insamlingar, eller kanske vill du vara med i vår Donationsfond. Alla gåvor gör skillnad oavsett storlek och du kan även rikta gåvan mot det du brinner för mest. Läs mer om aktuella insamlingar här.

Vad gäller för stiftelser som vill stödja Kungliga Operan?

Som stiftelse kan du genom att stödja Kungliga Operan vara med att bidra till ett bättre samhälle. Till exempel genom att möjliggöra att barn och unga kan utvecklas med hjälp av konsten, oavsett bakgrund. Skatteverket anser att bidrag till Kungliga Operan AB främjar ett allmännyttigt ändamål enligt 7 kap. 4 § i inkomstskattelagen. För mer information gällande detta kontakta isabel.rudberg@operan.se

Kan vi som företag bli samarbetspartners med Kungliga Operan?

Vi söker alltid partners för långsiktiga samarbeten. Tillsammans förnyar och förädlar vi upplevelsen av opera och balett genom affärsmässiga relationer mellan kultur och näringsliv. Läs mer om partnerskap för företag här eller få mer information genom att kontakta cecilia.canemyr@operan.se

Vad gäller vid sponsring?

Läs om reglerna kring sponsring på Skatteverkets webbplats om kultursponsring.

Kan jag göra skatteavdrag för min företagsgåva?

För att ett ekonomiskt bidrag ska vara avdragsgillt krävs att ditt företag får en motprestation som är till nytta för kärnverksamheten. En tumregel brukar vara att utgiften ska stå i paritet till motprestationen, men vi rekommenderar att du konsulterar dina revisorer för att veta vad som gäller för just ditt företag. Läs mer om reglerna kring gåvor och sponsring här.

Följer ni några etiska riktlinjer?

Ja, läs gärna mer om våra etiska riktlinjer i vår hållbarhetspolicy.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy