icon bag image
0
0
Tillbaka Hem Om Operan Hållbarhetsarbete

MOT EN MER
HÅLLBAR
FRAMTID

»Att ha ett aktivt hållbarhetsarbete är idag en självklarhet för alla ansvarstagande organisationer. Vårt samhälle står inför betydande utmaningar. Vi behöver alla vara engagerade i att möta dessa utmaningar, som individer och organisationer.«

Fredrik Lindgren, vd Kungliga Operan

HÅLLBARHETSPOLICY
Operans värderingar innebär att Operan är hög kvalitet, orädd, välkomnande och tidlös.
Detta betyder omsatt i hållbarhet att:

  • Operan värnar om mänskliga behov som kreativitet, identitet och konstnärligt uttryck. Operan månar om goda arbetsförhållanden och metoder som ger medarbetare goda förutsättningar att utvecklas och bidra i verksamheten.
  • Operan strävar mot ett modernt resurstänkande och etiskt ansvar för människor och miljö i sin verksamhet. Operan är transparent och står för sina beslut. 
  • Operan är öppen gentemot hela samhället och för alla åldrar. Operan värnar om mångfald, jämställdhet på ett engagerande och inkluderande vis. 

  • Operan värnar om kulturarvet i enlighet med sitt uppdrag och engagerar sig i sin omvärld samt speglar angelägna utmaningar i samhället.

HÅLLBARHETSREDOVSINING

Operan publicerar varje år en hållbarhetsredovisning som redovisar hur vi har arbetat med våra viktigaste hållbarhetsområden under förgående år. Hela Operans verksamhet omfattas av redovisningen, från administrationen till scenproduktionerna.

Till hållbarhetsredovisningen har vi gjort en kortversion för dig som vill få en snabb överblick över föregående år. Här kan du också ta del av rapporten som helhet.

Redovisningen görs enligt årsredovisningslagen (ARL) och Operans hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI Standards), tillämpningsnivå Core.

HÅLLBARHETSPLAN

Operans arbete med Agenda 2030 kan beskrivas utgå från två perspektiv. Dels vilken roll kulturen kan spela för hållbar utveckling, och dels vad vi på Operan som ett statligt bolag specifikt gör för att bidra till att uppnå alla de 17 globala målen.

För att Operan ska kunna bidra på bästa sätt till genomförandet av Agenda 2030 antog ledningen år 2020 en hållbarhetsplan, som du kan ta del av här.

Operan har valt att fokusera på sju mål från Agenda 2023 under de närmsta åren:

NR 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
NR 4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA
NR 5. JÄMSTÄLLDHET
NR 11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
NR 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
NR 13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR
NR 17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP