icon bag image
0
0
...
icon bag image
0
Back Home Young at the Opera Rapporter

RAPPORTER

Att växa genom skapande

Samarbetet mellan Wallenius Lines, Unga på Operan och Smedshagsskolan påbörjades genom Projekt Barnkonventionen 2015. Det fortsatte med ett treårigt projekt där alla barn på Smedshagsskolan, från förskoleklass till årskurs 9, har fått vara med om minst en konstnärlig aktivitet varje termin. Projektet avslutades hösten 2019 och har följts av en forskare från Stockholms universitet.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR »

Rapport Smedshagsskolan 2019

BERÄTTA DIN HISTORIA

»Du kan lära känna en annan människa djupare genom en timmas lek än genom ett års konversation.« Platon

Unga på Operan genomförde under 2016 tillsammans med dramatikern Martina Montelius ett projekt med fem mellanstadieklasser i Stockholms-området. Barnen skrev under hennes ledning i en medskapande workshop berättelser. Utifrån texterna arbetade eleverna sedan vidare med Unga på Operans pedagoger och framförde en gemensam föreställning inför andra elever på skolan. Projektet blev möjligt tack vare en donation från Wallenius Lines.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR »

3 4 Berattadinhistoria

UNGA PÅ OPERANS arbete med Smedshagsskolan 2015

"Människan förmår mer än hon tror"

Projektet Barnkonventionen inbegrep hela Smedshagsskolan från januari 2015 till slutet av november 2015. De olika årskurserna utforskade artiklar ur FN:s Barnkonvention genom estetiska läroprocesser under ledning av Unga på Operans pedagoger. Resultatet blev en stor fest med vernissage, föreställningar och guidade turer på barnkonventionens födelsedag den 20 november. Samarbetet mellan Unga på Operan och Smedshagsskolan blev möjligt tack vore en donation från Wallenius Lines.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR »

3 2 Smedshagsskolan

MANILLA ERNST - Individuella värderingar och kollektiva upplevelser

Barn möter operauppsättningen Min mamma är en drake

Till alla barn som valt att medverka i denna studie. Tack för ert engagemang och insiktsfulla reflektioner. Utan er hade det inte blivit någon rapport!
Manilla Ernst
April 2016

LADDA NER RAPPORTEN HÄR »

3 2 Draken